Projekt „Od grosika do złotówki”

W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele i uczniowie klas III przystąpili do realizacji zadań wynikających z założeń projektu „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”. Poprzez aktywne i samodzielne działanie, wykorzystując naturalną ciekawość i potrzebę zabawy, dzieci uczą się podstawowych zasad przedsiębiorczości i poznają podstawy edukacji finansowej. Zdobyte w ten sposób wiadomości i nabyte umiejętności stanowią bazę do dalszej nauki i pozwalają wykształcić cechy świadomego konsumenta. Realizacja założeń projektu wymaga aktywnego udziału rodziców.

Dnia 10 września o godzinie 17 w stołówce szkolnej nauczycielki Alina Tokarek i Agnieszka Chuda uczące w klasach III zapoznały rodziców z głównymi założeniami przedsięwzięcia. Określono i wyznaczono rolę i zadania rodzica w realizacji projektu.

21 września  wyruszyliśmy w międzyplanetarną podróż  po GALAKTYCE  FINANSÓW. Naszym przewodnikiem był Pan Grosik. W ciągu pięciu dni ,,podróży po planetach” zdobywaliśmy wiedzę, kształtowaliśmy umiejętności, nabywaliśmy doświadczenia oraz gromadziliśmy ,,skarby” potrzebne do samodzielnego podejmowania decyzji o formach oszczędzania i gospodarowania własnymi zasobami.  Uczyliśmy się poprzez działanie, badanie oraz udział w symulacjach i zabawach ruchowych.

Zanim wyruszyliśmy w podróż, każdy  z nas zapoznał się z regulaminem podróży i własnoręcznym podpisem zobowiązał się do jego przestrzegania.  Codziennie po ,,wylądowaniu” na wybranej planecie uzupełnialiśmy ,,Dziennik podróży” dokumentując w ten sposób realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć.

21 września 2009 – Lądowanie na planecie GROSIK

Pan Grosik przywitał nas  listem i zaprosił do wspólnej zabawy.

Na planecie  nazwanej jego imieniem:

 • poznaliśmy znaczenie pojęć : moneta, banknot, awers, rewers,rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy  w zbiorze pieniędzy  monety i banknoty,
 • przeliczaliśmy pieniądze,
 • stosowaliśmy miana: złoty, grosze,doskonaliliśmy umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem,
 • wypowiadaliśmy się zdaniami
 • samodzielnie rozwiązywaliśmy zadania tekstoweaktywnie uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych przy piosencezrobiliśmy czapeczki według  instrukcji

W domu rozmawialiśmy z rodzicami  o tym, co nauczyliśmy się na planecie GROSIK  i na temat zabezpieczeń pieniędzy.

22 września 2009 – Lądowanie na planecie PORTFELIK

Po rozwiązaniu zagadki Pana Grosika wylądowaliśmy na drugiej z kolei planecie gdzie:

 • dowiedzieliśmy się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych,
 • zapoznaliśmy się z możliwościami zdobywania pieniędzy na drobne wydatki,
 • poznaliśmy wygląd i zastosowanie karty płatniczej
 • odkryliśmy wartość i potrzebę pracy
 • dowiedzieliśmy się, że nie za każdą pracę otrzymuje się zapłatę
 • wypowiadaliśmy własne zdanie na omawiane tematy,
 • pisaliśmy kilkuzdaniowe wypowiedzi w ,,Dzienniku podróży”
 • utrwalaliśmy pisownię wyrazów z ,,rz”
 • doskonaliliśmy  umiejętność liczenia pieniędzy
 • bawiliśmy się przy muzyce i piosence Pana Grosika
 • zrobiliśmy piękne ,, kosmiczne” portfeliki na nasze kieszonkowe

W domu rozmawialiśmy z rodzicami o naszym pobycie na planecie PORTFELIK i o tym jak można zarobić pieniądze.

23 września 2009 – Lądujemy na planecie SKARBONKA

Na tej najoszczędniejszej ze wszystkich grosikowych planet:

 • obejrzeliśmy film, który pokazał nam sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziśdowiedzieliśmy się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy,
 • opowiadaliśmy treść komiksu ,,Czy Grosik jest oszczędny?”
 • ocenialiśmy postępowanie Grosika
 • doskonaliliśmy technikę głośnego czytania
 • liczyliśmy pieniądze
 • śpiewaliśmy grosikową piosenkę
 • zrobiliśmy skarbonki ,,Rakiety”
 • rozwiązywaliśmy zadania

W domu opowiedzieliśmy rodzicom o naszej wyprawie na planetę SKARBONKA i porozmawialiśmy z nimi o oszczędzaniu.

24 września 2009 – Lądowanie na planecie ZABAWKA

Ta planeta już w samej nazwie obiecywała dobrą zabawę i rzeczywiście tak było. Po wylądowaniu:

 • poznaliśmy zasady udanych zakupów
 • bawiliśmy się w sklep
 • omówiliśmy wpływ reklamy na dokonywane przez nas w sklepie wybory
 • dowiedzieliśmy się o konieczności racjonalnego wydawania pieniędzy
 • uczyliśmy się zgodnie współpracować w grupach
 • wypowiadaliśmy własne sądy na określone tematy
 • doskonaliliśmy technikę liczenia
 • rozwiązywaliśmy zadania tekstowe

W   domu opowiedzieliśmy rodzicom o podróży na planetę ZABAWKA i  zapytaliśmy czy dorośli kierują się reklamą przy wyborze artykułów w sklepie.

25 września 2009 – Lądowanie na planecie ZŁOTÓWKA

Ta planeta kończy naszą grosikową podróż międzygalaktyczną. Po przeczytaniu listu od Grosika:

 • rozwiązywaliśmy krzyżówkę
 • poznaliśmy wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, marzenia, osiągnięcia
 • zapisywaliśmy swoje marzenia i ,,wysyłaliśmy do gwiazd”
 • dowiadywaliśmy  się o znaczeniu posiadanej wiedzy  i zdobywanych umiejętnościach
 • doskonaliliśmy liczenie w zakresie 100
 • redagowaliśmy listy dla Grosika
 • rozwiązywaliśmy zadania tekstowewykonywaliśmy ciekawe prace plastyczne
 • pisaliśmy rymowanki o oszczędzaniu na grosikowy konkurs
Przyszła pora, aby zdobytą wiedzę wprowadzić w praktykę. Teraz nasi rodzice będą nas codziennie oceniali.  Przez 14 dni będziemy zdobywali gwiazdki. Mama i tato bacznie nas obserwując sprawdzą czy oszczędzamy zdrowie, środowisko, wodę,  pieniądze, czy segregujemy odpady.  Przydzielą  nam po dwóch tygodniach jedną dużą gwiazdkę, którą przyniesiemy do szkoły i razem z naszymi Paniami dowiemy się co to jest ,,czarna dziura” w galaktyce i w budżecie.
Uczniowie klas III a i III b
Z nauczycielkami: p. Agnieszką Chudą i p. Aliną Tokarek