Międzyszkolny Konkurs „Znawca przyrody 2010”

Celem konkursu było:
– Wykazanie się umiejętnościami zaprezentowania wiadomości o tematyce przyrodniczej.
– Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt.
– Zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

Na etap plastyczny dostarczono do SP nr 4 57 prac od uczniów z klas drugich i trzecich  z pięciu szkół w Poznaniu.  Do etapu zostały wybrane prace spełniające wymogi regulaminu, po sześć z w/w szkół. Autorzy prac zastosowali wiele ciekawych technik plastycznych, a wszyscy autorzy charakteryzowali się bardzo dobrą znajomością tematu ogłoszonego konkursu. Nagodzeni uczniowie to:
Martyna  Hirch  z klasy III B  SP nr 84 za zajęcie I miejsca w kategorii klas trzecich w międzyszkolnym konkursie na projekt odznaki –  etap plastyczny: „Jestem znawcą przyrody”.
Anastazja Zajączkowska z klasy II B  SP nr 4 za zajęcie I miejsce  w kategorii klas drugich w międzyszkolnym konkursie na projekt odznaki –  etap plastyczny: „Jestem znawcą przyrody”.

W dniu 17 i 18 listopada b.r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne w I etapie wiedzy dla uczniów naszej szkoły. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się uczniowie: Damian Tomczak z klasy III A oraz Miłosz Szewczyk z klasy IIB.

W dniu 24 listopada 2010 r. w naszej szkole odbył się w etap wiedzy na etapie międzyszkolnym, w którym  wzięło udział 12 przedstawicieli z sześciu szkół w Poznaniu: SP nr 4, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 84, SP nr 88, SP nr 90.

UCZNIOWIE NAGRODZENI:
Miłosz Szewczyk  z klasy II B SP nr 4  (19/20 punktów ) za zajęcie I miejsca  w kategorii klas drugich w międzyszkolnym konkursie wiedzy „ Znawca przyrody 2010”.  Jan Nowak z klasy III A  SP nr 5 (18/20 punktów )  za zajęcie I miejsca w kategorii klas trzecich w międzyszkolnym konkursie wiedzy „ Znawca przyrody 2010”. Podczas przeprowadzenia II etapu konkursu wiedzy,   w skład komisji weszli wszyscy opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół biorących udział.