Projekt „Od grosika do złotówki”

W roku szkolnym 2011/2012 wychowawcy klas III wraz z uczniami realizowali projekt edukacyjny „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”. Został on skonstruowany tak, by sposób przekazywania podstaw wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności, nawyków i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności uczniów. Uczniowie klas III podczas realizowania projektu zdobyli doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu własnymi zasobami.

Projekt trwał sześć dni, w trakcie których uczniowie podróżowali po Galaktyce Finansów i odwiedzali kolejne planety. Przewodnikiem międzygalaktycznej wyprawy był Grosik, który pomagał uczniom w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności, nabywaniu doświadczenia oraz gromadzeniu „skarbów” potrzebnych do samodzielnego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i gospodarowania własnymi zasobami.

Przebieg_projektu

Listy_do_Grosika