XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Dnia 19 stycznia 2012r. w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. W jury zasiedli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wyróżnione zostały  następujące osoby:
Angelika Tomkiewicz klasa Ic, JuliannaKardasz klasa IIa, Zofia Wojciechowska klasa IIIa.