Spotkania informacyjne – oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które 1 września 2013 roku rozpoczną zajęcia w oddziale przedszkolnym. Zebranie odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godzinie 17.30 w jadalni szkolnej. Podczas spotkania odbędzie się kiermasz podręczników, które obowiązują w naszej szkole w oddziale przedszkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które 1 września 2013 roku rozpoczną zajęcia w klasach pierwszych. Zebranie odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godzinie 18.30 w jadalni szkolnej.Podczas spotkania odbędzie się kiermasz podręczników, które obowiązują w naszej szkole w klasach pierwszych.