OGŁOSZENIE PRZETARGU

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajmem pomieszczeń bloku kuchennego 

ogłoszenie o przetargu        zalącznik nr 1 wzór umowy