PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Szanowni Rodzice, w najbliższym czasie zostanie zaktualizowana strona dotycząca przedmiotowych systemów oceniania. Do tego czasu aktualne przedmiotowe systemy oceniania dla klas 4 i 5, czyli według nowej podstawy programowej umieszczane będą poniżej. Dla pozostałych klas obowiązują dotychczasowe systemy umieszczone na stronie.

język_polski 4_5      j.angielski kl 4-5     historia 4_5     matematyka 4_5

przyroda 4_5           plastyka 4_5          zajęcia_techniczne 4_5

zajęcia_komputerowe 4_5                     wychowanie_fizyczne 4_5

religia 1_3                religia 4_6