JUNIOR W DRUKU

 Redakcja gazety sp4.najlepsza dziękuje  wszystkim, którzy dzielnie i wytrwale oddawali głosy na naszą drugą gazetkę zamieszczoną na stronie junior media. „Klikanie” społeczności szkolnej, zaangażowanie rodzin i przyjaciół przyniosło nam 208 głosów. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w plebiscycie i oczekujemy 250 egzemplarzy drugiego numeru gazety. Czasopismo zostanie wydrukowane w profesjonalnej drukarni. Kolejny raz sprawdziło się powiedzenie w jedności siła, w jedności moc!   Nasza szkoła tę moc posiada! Redakcja