Spotkanie z żołnierzem

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 1c oraz 0B. Dzieci mogły zobaczyć na jakim sprzęcie  pracują żołnierze,  jak wygląda ich praca, ile trzeba sił i wiedzy by taką pracę wykonywać. Omówiony został sprzęt żołnierza patrolowca i chemika, który dba nie tylko o bezpieczeństwo podczas wojny, ale również  podczas jakichkolwiek wypadków, katastrof czy też zdarzeń, w których jest prawdopodobieństwo zagrożenia chemicznego.Dzieci mogły przymierzyć kombinezon chemiczny oraz maski gazowe  i same sprawdzić czy łatwo się je zakłada. Zobaczyły jak obsługuje się sprzęt pomiarowy, jak  wyglądały i  wyglądają radiostacje wojskowe, do czego służą, jak się z nich korzysta oraz w jakim celu.