Osiągnięcia sportowe 2013/2014

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W POZNANIU