Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na stronie internetowej:
http://www.ko.poznan.pl/?page=konkursy_przedmiotowe_2015-2016
opublikowało propozycję lektur przygotowujących do Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.