Sprostowanie adwokata rodziców ucznia do artykułu z Gazety Wyborczej

Sprostowanie adwokata rodziców ucznia do artykułu z Gazety Wyborczej pt. „W poznańskiej szkole biją ukraińskiego chłopca, który uciekł przed wojną”

Sprostowanie do artykułu z Gazety Wyborczej pt. „Biją, bo jest obcy”