Osiągnięcia naszych uczniów

Poniżej zamieszczamy informacje o osiągnięciach uczniów – I półrocze 2015/2016

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

Reklamy