Edukacja wczesnoszkolna

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ

Regulamin tarcz 2015     Regulamin tarcz 2016     Regulamin tarcz 2017

Medal Wzorowego Ucznia     Regulamin przyznawania nagrody Prymusik

   W naszej szkole jest 9 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz 2 oddziały przedszkolne, które prowadzą:

p. Teresa Świerek – o. przedszkolny

p. Justyna Chrzanowska – klasa Ia

p. Małgorzata Przybylska – klasa Ib

p. Urszula Popielas  – klasa Ic

p.Maria Szlachciak  Id

p. Aneta Szymkowiak Ie

p. Małgorzata Prywer – klasa IIa

p. Violetta  Minor  – klasa IIb

p. Marta Wojtaszak – klasa IIc

p. Magdalena Krzesińska IId

p. Karolina Manyś – klasa IIIa

p. Alina Tokarek – klasa IIIb

p. Angelika Bartkowiak – klasa IIIc

Wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą korzystać z darmowej oferty dydaktycznej: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Sale lekcyjne dla najmłodszych są odpowiednio przygotowane i dostosowane do wieku dzieci. Każdy uczeń ma swoją szafkę na przybory szkolne i podręczniki.  W klasach znajdują się pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowali autorskie karty oceny opisowej bieżącej oraz szkolne arkusze semestralnych ocen opisowych.

  • W szkole w klasach 0-3 realizowany jest wewnątrzszkolny program edukacyjny o tematyceregionalno-patriotycznej i przyrodniczej  ,,Śladami poznańskiej Pyzy” oraz ,,Z poznańską Pyzą odkrywamy zielone zakątki Wielkopolski”
  • W klasach 0 -3 realizowany jest wewnątrzszkolny program „Bliżej kultury”, dzięki któremu uczniowie stają się świadomymi i wrażliwymi odbiorcami kultury
  • W szkole odbywają się liczne konkursy dla uczniów kl I-III,  podczas których uczniowie mogą sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności
  • Klasy 0 – 3 uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach z muzyką w ramach projektu „Filharmonia Pomysłów”
  • Nasi uczniowie biorą udział w akcji „Pij mleko” oraz „Owoce w szkole”
  • Nauczyciele wszystkich klas organizują liczne wyjścia, wyjazdy i wycieczki po terenie Wielkopolski, zielone szkoły.
  • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc we wspólnych uroczystościach z: parafią Chrystusa Króla (festyn), Radą Osiedla „Górczynek”, Środowiskowym Domem Samopomocy” Fountain house” na ul. Rawickiej, wolontariuszami.
  • Nauczyciele rozwijają  wszechstronne uzdolnienia uczniów dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym:

– kółko plastyczne;

– kółko matematyczne;

– kółko komputerowe;

– kółko teatralne;

– kółko języka angielskiego;

  • Po lekcjach chętni uczniowie z klas 1 – 3 uczestniczą w zajęciach na basenie przy ul. Chwiałkowskiego oraz szkoleniach narciarskich na Malcie