Harcerze i Harcerki

Przy naszej szkole działa aktywnie 5 Poznańska Drużyna Harcerek
"Wędrowne Ptaki" oraz 15 Poznańska Drużyna Harcerzy "Ingonyama" im.
Romualda Traugutta. Więcej informacji znajdziecie na ich oficjalnej
wizytówce szczepu
http://about.me/zagiew