Oddziały przedszkolne

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupach oddziału przedszkolnego obejmuje realizację treści programowych zawartych w programie „Razem w przedszkolu”, który koncentruje się wokół adaptacji dzieci w szkole i osiąganie przez dzieci 5 i 6 letnie gotowości szkolnej.
Działania edukacyjne obejmują sferę rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i ruchowego.
Dzieci wypowiadają się w różnych technikach plastycznych, tworząc ciekawe kompozycje, uwielbiają zabawy w teatr. Biorą udział w różnych konkursach.