,,Z poznańską Pyzą po Parku Górczyńskim”

Spacer do Parku Górczyńskiego

W miesiącu październiku 2015r. uczniowie klas I – III wyruszyli na spacer do Parku Górczyńskiego gdzie wypełniali zadania przyrodnicze z „Przewodnika po Parku Górczyńskim”. Bohaterem przewodnika zadaniowego jest sympatyczny Platancik, który oprowadza dzieci po parku, prezentuje wiele ciekawostek przyrodniczych oraz stawia przed dziećmi różne zadania, dostosowane i zróżnicowane pod względem trudności dla poszczególnych grup wiekowych. Uczniowie w czasie lekcji terenowej poznali rolę parku miejskiego, rozpoznawali gatunki drzew rosnące w parku, szczególną uwagę zwrócono na aleję platanów, gdzie uczniowie  poznali cechy charakterystyczne platanów, prowadzili obserwacje i pomiary. W czasie wykonywania różnorodnych zadań z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej, plastycznej i polonistycznej uczniowie kształcili także właściwą postawę szacunku wobec przyrody oraz uczyli się zgodnej współpracy z grupą na rzecz wykonania wspólnych zadań