,,Od Grosika do złotówki”

„ OD GROSIKA  DO ZŁOTÓWKI”

AKTUALNOŚCI

W marcu br. klasy III przygotowały wystawę podsumowującą 10 miesięczną realizację projektu edukacyjnego „Od Grosika do złotówki”. Uczniowie pokazali, jak wyobrażają sobie Grosika, napisali listy do niego i odpowiedzieli na pytanie, czego ich nauczył Grosik. Najczęśćiej Milusińscy odpowiadali, że nauczył ich, jak należy oszczędzać oraz jak rozsądnie wydawać pieniądze. Żałowali, że przygoda ta dobiegła końca.

 Z archiwum

Projekt ,,Od grosika do złotówki” realizowany jest od stycznia 2012 r. w trzech klasach trzecich, a w styczniu 2013 r. realizację programu rozpoczęły także klasy drugie.

Program ma na celu: ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno -ruchową oraz plastyczno-techniczną.

Uczniowie wyruszają w podróż po Galaktyce finanse, gdzie  odwiedzają kolejne planety pozostawiając grosikowy ślad. Na planecie Grosik nauczyli się rozpoznawać monety i banknoty, oraz liczyć pieniądze. Poznają znaczenie słów awers i rewers. Wykonując kolejne grosikowe zadania doskonalą umiejętność  zgodnej i twórczej współpracy w zespole. Następnie międzygalaktyczni podróżnicy naszej szkoły wylądowali na planecie Portfelik. Poznali wartość i potrzebę pracy w różnych zawodach.  Odkryli sposoby zarabiania pieniędzy na drobne wydatki i doskonalili technikę przeliczania pieniędzy. Trzecioklasiści zapoznali się ze sposobami przechowywania pieniędzy dawniej i dziś. Uczyli się gospodarności i oszczędności w różnych dziedzinach życia. Na kolejnym spotkaniu uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione zabawki, aby razem z nimi wylądować na planecie Zabawka. Poznali tu zasady udanych zakupów, oraz wpływ reklamy na podejmowane decyzje. Podczas zabawy w sklep posługiwali się banknotami i monetami ucząc się w praktyce zasad operacji pieniężnych. Uczniowie  poznali pojęcia związane z ochroną środowiska. Dowiedzieli się czym jest dług, lokata lub karta płatnicza. W salach lekcyjnych klas realizujących projekt wiszą  grosikowe gazetki, dzięki którym uczniowie utrwalają poznaną wiedzę.

Dzieci podróżując po galaktyce Finanse prowadziły swój własny „Dziennik podróży”. Jego atrakcyjna forma zachęcała uczniów do dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakres finansów, a także pobudzała do refleksji i samokształcenia.